Mô hình thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón tại hộ gia đình ở xã Thọ Nghiệp

Wednesday,
13/10/2021
0

Thực hiện Quyết định số 3820-QĐ/HNDTW ngày 19/7/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về phê duyệt Dự án xây dựng mô hình “Thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón tại hộ gia đình” của Hội Nông dân tỉnh Nam Định thuộc dự án “Mô hình Hội Nông dân Việt Nam thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại nguồn” năm 2021. Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã chọn xã Thọ Nghiệp là đơn vị để xây dựng mô hình về thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón tại hộ gia đình.

    Trong ngày 23/9/2021, Hội Nông dân huyện phối hợp với Hội Nông dân tỉnh triển khai hội nghị tập huấn kỹ thuật “Thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón” và trao tặng 350 nắp hố ủ rác thải hữu cơ kèm theo 700 gói chế phẩm vi sinh để xử lý rác cho 350 hộ gia đình tại 10 chi hội nông dân trong xã. Hội nghị được chia thành 03 lớp để đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tham dự hội nghị tập huấn có đồng chí Trần Thị Thuý Hằng - Phó Ban kinh tế xã hội Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Ngô Đức Vũ - Giám đốc Công ty CP công nghệ môi trường 86, đồng chí Nguyễn Thị Minh Huệ - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện; Về phía địa phương có lãnh đạo Đảng ủy - UBND xã Thọ Nghiệp; các đồng chí Trưởng xóm, Chi hội trưởng Hội nông dân trên địa bàn xã.


Đồng chí Trần Thị Thuý Hằng - Phó Ban KT-XH Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị

    Tại hội nghị tập huấn đồng chí Trần Thị Thuý Hằng - Phó Ban kinh tế xã hội Hội Nông dân tỉnh trao đổi: Nhận thấy tình hình rác thải thải ra hàng ngày của các hộ gia đình là rất lớn, gây ô nhiễm môi trường, trong khi đó hầu hết rác thải sinh hoạt lại chưa được người dân phân loại. Do đó, để góp phần giảm tải lượng rác thải sinh hoạt thải ra môi trường hàng ngày hạn chế được sự ô nhiễm môi trường, đồng thời lại có thể sử dụng rác thải hữu cơ được phân loại ủ men vi sinh làm phân bón cho cây trồng, tiết kiệm được chi phí. Đây là mô hình thu gom và phân loại rác thải sinh hoạt do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai trên địa bàn huyện, đồng chí tin tưởng nhân dân địa phương sẽ thực hiện tốt chương trình này để góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Đồng chí Phó Ban KT-XH Hội Nông dân tỉnh cũng đề nghị và mong muốn bà con nhân dân thực hiện và chấp hành nghiêm túc việc phân loại rác thải trong gia đình kết hợp với ủ men vi sinh để làm phân bón cho cây trồng. Đối với Hội Nông dân xã, đồng chí yêu cầu bám sát địa bàn, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở những hộ được nhận hiện vật hôm nay và đề xuất những giải pháp để phát huy hiệu quả mô hình. Đối với Đảng ủy, Chính quyền địa phương đề nghị quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ để Hội Nông dân xã triển khai thực hiện tốt mô hình này từ đó nhân ra diện rộng trên địa bàn toàn xã.

Cùng với đó đồng chí Ngô Đức Vũ – Giám đốc Công ty CP công nghệ môi trường 86 đã hướng dẫn chi tiết về kỹ thuật tạo hố ủ, sử dụng nắp hố và chế phẩm vi sinh tới các đại biểu trong hội nghị.

    Với việc triển khai mô hình tại xã Thọ Nghiệp, Hội nông dân huyện tiếp tục phối hợp chỉ đạo và nhân rộng mô hình “Thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón” tới các xã, thị trấn trong toàn huyện; Tạo thói quen cho người dân tự phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt, làm giảm lượng rác thải phát sinh, giảm áp lực cho việc xử lý rác thải tại bãi chôn lấp hoặc lò đốt rác. Trong thời gian qua, bằng nhiều hoạt động thiết thực, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã và đang làm chuyển biến nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường. Đây là những hoạt động thường xuyên, gắn với đời sống sản xuất, sinh hoạt nhằm xây dựng một môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu theo tinh thần chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện đề ra./.

Theo:  BTV Hội Nông dân huyện Thọ Nghiệp

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: